EMDR-terapi – ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy” – är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären efter upplevelser från förr.

EMDR har visat sig fungera där andra metoder inte har gett resultat med att bearbeta minnen från förr och PTSD. Även om den traumatiska händelsen som orsakar problemen ägde rum för länge sedan kan posttraumatiska stressymptom fortsätta påverka det dagliga livet.

Mycket enkelt förklarat används ögonrörelser vid en EMDR-behandling för att bearbeta minnen från en traumatisk händelse. Klienten följer terapeutens fingrar med sin blick, samtidigt som minnet är aktivt. Då stimuleras båda hjärnhalvorna att bearbeta minnet och ångesten/besvären förknippat med minnet minskar. Det är en effektiv behandlingsform utan biverkningar som har praktiserats sedan 80-talet och som nu får allt större spridning.

 


TESTKLIENTER SÖKES!

Jag en utbildning i EMDR på emdr-academy.se i Malmö och som en del av utbildningen söker jag testklienter som vill få hjälp med känslor kring livsupplevelser, trauman eller ångest/nedstämdhet.

Kontakta mig på jz@akupunktur-terapi.se för att boka in ditt första besök! 

Tid per behandling: ca 50 minuter
 Mobil 070-607 50 59 skicka sms

Låter detta något för dig, hör av dig.


Mer information om EMDR

Här är en kort film som beskriver EMDR:

Länkar till intresseorganisationer: