Jag är under utbildning i EMDR på emdr-academy.se i Malmö och som en del av utbildningen söker jag testklienter som vill få hjälp med känslor kring livsupplevelser, trauman eller ångest/nedstämdhet.

Kontakta mig på jz@akupunktur-terapi.se  eller 070-607 50 59/SMS för att boka in ditt första besök!

Tid per behandling: ca 50 minuter

Låter detta något för dig, hör av dig.
Läs mer om EMDR här


Om mig

Mitt namn är Jozef Zapotoka och jag är född 1959 och bor i Helsingborg sedan 1986 men kommer ursprungligen från Slovakien. Sedan mitten av 90-talet har jag arbetat med massageterapi och kompletterat detta år 2000 med kinesisk akupunktur. Jag har grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning och sedan 2012 med tillägg av symboldrama/visualiseringspsykoterapi.

Utbildad Dipl. Massageterapeut vid Kroppsterapiskolan i Linköping och Akupunktör vid Nei Jing Akademin i Enköping www.neijing.se       

Psykoterapiutbildning, steg 1, vid IPS i Västerås och Svenska Föreningen för Visualiserande Psykoterapi-Symboldrama www.symboldrama.se

Grundutbildning i Klinisk hypnos vid Svenska föreningen för klinisk hypnos, SFKH, i Stockholm som avslutades i februari 2012 www.hypnosforeningen.se

Samtliga utbildningar är svenska.

  • Har erfarenhet av somatisk omvårdnad sedan 1988. 1995 började jag arbeta inom psykiatrin i Helsingborg och sedan 17 år tillbaka arbetar jag deltid i Helsingörs psykiatri (avd för särskilt vårdkrävande patienter)
  • Arbetet på mitt företag är speciellt inriktad på behandling av stress och smärttillstånd med avspänning
  • Arbetar med varje metod för sig eller i kombination

Behandlingsmöjligheter vid stress och smärta – fysisk och psykisk överansträngning och utmattning

Symboldrama/visualiseringspsykoterapi är en psykoterapeutisk metod på psykodynamisk grund kompletterad med kognitiva och affektteoretiska tankegångar och en insikt om den helande kraften i arbetet med inre bilder och scener. Kan utföras med kortare eller längre tids behandling.

Jag arbetar med akupunktur i kombination med visualiseringspsykoterapi. Våra känslor ger sig ofta till känna genom kroppen, genom förnimmelser från musklerna.  Bortträngda känslor kan medvetandegöras genom arbete på de motoriska och sensoriska nivåerna i kombination med medvetandegörande under avspänning.